"I know your dad."

แปลว่า:ฉันรู้จักพ่อคุณ

May 12, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KoontuchCh

คำแปล สั้นไปครับ ควร เป็น ฉันรู้จักคุณพ่อของคุณ


https://www.duolingo.com/profile/WoraviPinv

ฉันรู้พ่อของคุณ เฉยๆไม่ใช่หรอ?


https://www.duolingo.com/profile/Nakorn7

ผมตอบว่าฉันรู้จักคุณพ่อของคุณ ผลคือผิดครับ...คำตอบของแอ๊ปคือผมรู้จักพ่อของคุณ...งงมากกับตำตอบ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย