"Iknowyourdad."

แปลว่า:ฉันรู้จักพ่อคุณ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/WoraviPinv

ฉันรู้พ่อของคุณ เฉยๆไม่ใช่หรอ?

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KoontuchCh

คำแปล สั้นไปครับ ควร เป็น ฉันรู้จักคุณพ่อของคุณ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย