"เขาดื่มตอนบ่าย"

แปลว่า:He drinks in the afternoon.

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/WoraviPinv

คำเฉลย= เขาดื่มน้ำในตอนบ่าย โจทย์= เขาดื่มน้ำตอนบ่าย

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย