"Two weeks"

แปลว่า:สองสัปดาห์

May 12, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/JaruTongsu

สองอาทิตย์ ไม่ได้อ่ออออ TT


https://www.duolingo.com/profile/Nanticha6

2 สัปดาห์ ก็ควรให้นะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย