"We raise a child."

แปลว่า:พวกเราเลี้ยงเด็กคนหนึ่ง

May 12, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/MANAZKS

Raise แปลว่าเลี้ยงดูได้ด้วยครับ


https://www.duolingo.com/profile/WoraviPinv

คำว่า​ raise แปล่า​ ยก​ ไม่ใช่หรอ?


https://www.duolingo.com/profile/Mayah953676

ตอบถูกแต่บอกว่าผิด


https://www.duolingo.com/profile/M6tz7

"พวกเราดูแลเด็กคนหนึ่ง" แต่ดึนให้ผิด!? กรรมจริง!!

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย