"We raise a child."

แปลว่า:พวกเราเลี้ยงเด็กคนหนึ่ง

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/WoraviPinv

คำว่า​ raise แปล่า​ ยก​ ไม่ใช่หรอ?

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย