1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Chúng tôi sống ở những múi g…

"Chúng tôi sống ở những múi giờ khác nhau."

Dịch:We live in different time zones.

May 12, 2018

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/xon748251

Zone = area= region phai k a? Sao o day " mui gio khac nhau" lai la different time zones" a ? Giai thich gium e vs a.


https://www.duolingo.com/profile/SunSun400009

Liên quan gì tới zones ở đây ?


https://www.duolingo.com/profile/duclee3

Tớ cũng không hiểu những tới nghĩ zones ám chỉ những khu vực có múi giờ khác nhau .Còn nếu có mỗi different time thì ám chỉ sự khác nhau của thời gian chứ nó ko ám chỉ từng khu vực có múi giờ khác nhau


https://www.duolingo.com/profile/TrnHng808810

We live in diffrent time zones

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.