Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"พวกเธอเป็นผู้หญิง"

แปลว่า:They are women.

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/TaweeTawee

พิมพ์ถูกแล้วแม่งบอกว่าผิดตลอด

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา