"My little brother"

แปลว่า:น้องชายของฉัน

May 12, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Dew695621

Iittle มาทำไม ถ้าyonger ก็ถูกไปแล้ว (ฟรีต้องทำใจ55)


https://www.duolingo.com/profile/WoraviPinv

Hmmm!? ¿¡ (¬_¬") **


https://www.duolingo.com/profile/supailin

... น้องชายฉันก็ได้ว่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย