"He shows the boy a tomato."

แปลว่า:เขาเอามะเขือเทศลูกหนึ่งให้เด็กผู้ชายคนนี้ดู

May 13, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/nutchanana

ผมว่ามันแปลกๆ


https://www.duolingo.com/profile/WoraviPinv

งำงำงำๆ​...............

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย