Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"It appears that she has many friends."

Dịch:Có vẻ cô ấy có nhiều bạn.

4 tháng trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sanyoloto

khong hieu noi cau nay co ai giai thich dum voi

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/sanyoloto

tai sao them lai co chu "that" trong cau

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynthiNh463186

It appears that ...

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/legiahao1967

"Nó thể hiện rằng cô ấy có nhiều bạn". Mình nghĩ câu này không sai, mong ad giải thích thêm, tks!

2 tuần trước