"พวกเธอวิ่ง"

แปลว่า:They run.

May 13, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/arm699987

They run ทำไมเป็นพวกเธอละ ไม่ใช่พวกเขาหลอ


https://www.duolingo.com/profile/warakorn7

คิดเหมือนกัน


https://www.duolingo.com/profile/SumaleeCha

แก้ไขด่วน


https://www.duolingo.com/profile/bIBO937887

แอป เริ่มมั่ว


https://www.duolingo.com/profile/Ae.kansoipa

They คือพวกเขา ใช่กับบุคคลที่เป็นกลุ่มๆ หรือ2คนขึ้นไป


https://www.duolingo.com/profile/zaUJ13

แก้ไขด้วยค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/Beam677654

You guys, you all ได้หมด แต่ต้องตอบ they

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย