1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "เด็กผู้ชายคนหนึ่งและเด็กผู้ห…

"เด็กผู้ชายคนหนึ่งและเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง"

แปลว่า:A boy and a girl

May 13, 2018

ความคิดเห็น

Learn English in just 5 minutes a day. For free.