"Saturday we find a restaurant in the square."

แปลว่า:เราเจอร้านอาหารที่จตุรัสเมื่อวันเสาร์

May 14, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WoraviPinv

กินจุดเลยยจ้าา............

May 14, 2018

https://www.duolingo.com/profile/jIzc12

fuck duolingo

August 4, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Thitaphron

เมื่อวันเสาร์ เราเจอร้านอาหารที่จัตุรัส ก็ไม่น่าผิดนะ

April 19, 2019

https://www.duolingo.com/profile/NuchsaraYu

ฉันเดาใจเธอไม่ถูกจริงๆ

January 22, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย