"They are models."

แปลว่า:พวกเขาเป็นนางแบบ

May 14, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

พวกเธอเป็นนางแบบ


https://www.duolingo.com/profile/PeerayaRod

พวกเธอเป็นนางเเบบ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย