Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"They are models."

แปลว่า:พวกเขาเป็นนางแบบ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PondPisutK

พวกเธอเป็นนางแบบ*

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา