"My basket is under the table."

แปลว่า:ตะกร้าของฉันอยู่ใต้โต๊ะ

May 14, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PunchHomes

รู้นะคนไทยชิมิ


https://www.duolingo.com/profile/NannieMuuK

ตอบถูกแต่ไม่ให้ผ่านละคือต้องตอบว่าไรอ่ะงง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย