Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy sẽ phá hợp đồng."

Dịch:He is going to break the contract.

4 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Huy106484

Tại sao không là" he will break to the contract"

4 tháng trước