Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"พวกเด็กผู้ชายฟัง"

แปลว่า:The boys listen.

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/arm699987

งง

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา