"You took this photo."

แปลว่า:คุณถ่ายรูปนี้

May 14, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/TheMan747492

เหมือนจะเข้าใจ?


https://www.duolingo.com/profile/TheMan747492

เข้าใจละ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย