"We pay more interest this year."

Dịch:Chúng tôi trả nhiều tiền lãi hơn năm nay.

5 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hung.soge
hung.soge
  • 25
  • 8
  • 7
  • 261

Cập nhật thêm đáp án đi

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/BaHunh

Chúng tôi trả nhiều hơn lợi tức năm nay ,sao sai?? interest = lợi tức = tiền lãi

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.