Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We pay more interest this year."

Dịch:Chúng tôi trả nhiều tiền lãi hơn năm nay.

4 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hung.soge
hung.soge
  • 25
  • 5
  • 207

Cập nhật thêm đáp án đi

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/BaHunh

Chúng tôi trả nhiều hơn lợi tức năm nay ,sao sai?? interest = lợi tức = tiền lãi

6 ngày trước