"We pay more interest this year."

Dịch:Chúng tôi trả nhiều tiền lãi hơn năm nay.

9 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hung.soge
  • 25
  • 11
  • 10
  • 362

Cập nhật thêm đáp án đi

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/BaHunh

Chúng tôi trả nhiều hơn lợi tức năm nay ,sao sai?? interest = lợi tức = tiền lãi

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.