"The child will not touch the glass."

Dịch:Đứa trẻ sẽ không sờ cái ly.

9 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Giang702401

"Đứa trẻ sẽ không chạm vào cái ly" thì đúng hơn.

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynVn250037

Xàm

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.