Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The child will not touch the glass."

Dịch:Đứa trẻ sẽ không sờ cái ly.

4 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Giang702401

"Đứa trẻ sẽ không chạm vào cái ly" thì đúng hơn.

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynVn250037

Xàm

5 tiếng trước