"Are you younger than him?"

แปลว่า:คุณอายุน้อยกว่าเขามั้ย

May 16, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/Melon470977

ไหม ไม่ใช่ มั้ย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย