"Are you younger than him?"

แปลว่า:คุณอายุน้อยกว่าเขาใช่ไหม?

May 16, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/Melon470977

ไหม ไม่ใช่ มั้ย

เรียนรู้ ภ⁠า⁠ษ⁠าอั⁠ง⁠ก⁠ฤ⁠ษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย