Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Are you younger than him?"

แปลว่า:คุณอายุน้อยกว่าเขามั้ย

0
2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Melon470977

ไหม ไม่ใช่ มั้ย

0
ตอบกลับ2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา