"This is the result of our investigation."

Dịch:Đây là kết quả của cuộc điều tra của chúng tôi.

6 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/YukiHuy
YukiHuy
  • 25
  • 9
  • 2
  • 14

"Đây là kết quả chúng tôi điều tra được " nghe thuận hơn

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/.qn
.qn
  • 25
  • 25
  • 3
  • 2
  • 12

Đây là kết quả điều tra của chúng tôi.

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.