Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This is the result of our investigation."

Dịch:Đây là kết quả của cuộc điều tra của chúng tôi.

3 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/YukiHuy

"Đây là kết quả chúng tôi điều tra được " nghe thuận hơn

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/.qn
.qn
  • 25
  • 25
  • 3
  • 2
  • 477

Đây là kết quả điều tra của chúng tôi.

3 tháng trước