"Both brothers?"

แปลว่า:พี่ชายทั้งสอง

May 17, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ChutpongPo

แล้วมี?ทำไม


https://www.duolingo.com/profile/oHWq10

น้องชายทั้งสองได้มั้ย


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

? มีทำไม งงว่ะ


https://www.duolingo.com/profile/pakameng

? บางครั้งเราก็ใช้เป็นได้ทั้งคำถามและตอบ


https://www.duolingo.com/profile/wanderdugg

Can "พี่ชายทั้งสอง" be a question without "ไหม" or "หรือเปล่า"?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย