Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"น้ำมะนาว"

แปลว่า:lemon juice

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Watcharath

Lime ไม่ได้เหรอ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา