"I am at home."

แปลว่า:ฉันอยู่ที่บ้าน

May 17, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/poochita

ก้อตอบ ฉันอยู่ที่บ้าน และผิดตรงไหนคะ. 3ครั้งเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย