"I eat breakfast here normally."

แปลว่า:ปกติฉันกินข้าวเช้าที่นี่

May 18, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Melon470977

ที่นี้ป่ะ


https://www.duolingo.com/profile/BoonlaiHou

ทำไมไม่ไปไหน นิ่งอยู่กับที่คะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย