"When will you be ready?"

แปลว่า:เมื่อไหร่คุณจะพร้อม

May 19, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/chinkaoian

ไม่เข้าใจทำไมไม่ถูกก็เขียนคำตอบเดียวกัน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย