"We are waiting for you."

แปลว่า:พวกเรากำลังรอคุณอยู่

May 19, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ThanakritR

ตอบถูกแล้วทำไมถึงผิดได้ละเนี้ย


https://www.duolingo.com/profile/Namfon412152

เป็นเหมือนกันอ่ะ


https://www.duolingo.com/profile/ngar451359

มันมีคำว่า ยู่ 2 ตัว


https://www.duolingo.com/profile/Utumpond

ใช่ค่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย