"Is he ever here with you?"

แปลว่า:เขาอยู่ที่นี่กับคุณบ้างไหม

May 20, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WoraviPinv

Everมาเพื่อ


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

คำแปลน่าจะตกคำว่า เคย ไป


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

มั่ว..งง


https://www.duolingo.com/profile/PanPanandhisMam

คืออะไรวะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย