"Where is the zoo?"

แปลว่า:สวนสัตว์อยู่ที่ไหน

May 20, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/KanitthaKP

เขียนถูกแล้วทำไมไม่ผ่าน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน