Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó là thực đơn chính."

Dịch:It is the main menu.

3 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/duytan213

It is the official menu? Dk k các bạn chỉ giúp mình với. Thanks

3 tháng trước