"Nó là thực đơn chính."

Dịch:It is the main menu.

9 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/duytan213

It is the official menu? Dk k các bạn chỉ giúp mình với. Thanks

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/duyv235894

It is the main menu. Main: Chính.

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hieu203931

Hix! Mình thiếu the! Why?

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.