Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Where is the bank?"

แปลว่า:ธนาคารอยู่ที่ไหน

0
2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Melon470977

ก็ถูกแล้วมั้ง

0
ตอบกลับ2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา