"Where is the bank?"

แปลว่า:ธนาคารอยู่ที่ไหน

May 20, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Melon470977

ก็ถูกแล้วมั้ง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย