"Thementhink."

Dịch:Những người đàn ông nghĩ.

8 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ToiSiro

Cộc lốc khó hiểu, trùng với đáp án còn báo sai???

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.