Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เขาดื่มเบียร์"

แปลว่า:He drinks beer.

0
2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/pattanakit2

Drink บางครั้งไม่มี s บางครั้งมี s ใช้ในสถานการณ์ไหนครับ

0
ตอบกลับ2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา