"เขาดื่มเบียร์"

แปลว่า:He drinks beer.

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/pattanakit2

Drink บางครั้งไม่มี s บางครั้งมี s ใช้ในสถานการณ์ไหนครับ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย