"I do not have my hats."

แปลว่า:ฉันไม่มีหมวกของฉัน

May 21, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/rainbowwan2

โมโหมาก นี้ตอบ ฉันไม่มีหมวกของฉัน ผิดตรงไหนไม่ทราบ?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย