"Are you Chinese?"

แปลว่า:คุณเป็นคนจีนใช่ไหม

May 21, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/chabathip

ใช่ไหมกับหรือ คุณเป็นคนจีนหรือ คุณเป็นคนจีนใช่ไหม


https://www.duolingo.com/profile/chabathip

สับสนกับคำแปลเอาไงแน่


https://www.duolingo.com/profile/ShinJio

คุณเป็นคนจีนหรอ? คุณเป็นคนจีนใช่ไหม? คุณเป็นคนจีนรึเปล่า? คุณเป็นคนจีนมั้ย?


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย