Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"We drink."

แปลว่า:พวกเราดื่ม

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/MnBF7

เราดื่มน้ำ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/MnBF7

*เราดื่ม

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา