Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng ta đã dùng nhiều đường hơn lần này."

Dịch:We used more sugar this time.

2 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Sn2Wpc
Sn2Wpc
  • 25
  • 149

Lần trước tại sao lại nói là this time

2 tháng trước