"Chúng ta đã dùng nhiều đường hơn lần này."

Dịch:We used more sugar this time.

5 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Sn2Wpc
Sn2Wpc
  • 25
  • 215

Lần trước tại sao lại nói là this time

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.