"ผู้ชายมีน้ำตาล"

แปลว่า:The man has sugar.

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/pattanakit2

The man has sugar. กรณีนี้ทำไมใช้ have ไม่ได้ครับ ใครพออะธิบายได้บ้าง

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย