"ผู้ชายมีน้ำตาล"

แปลว่า:The man has sugar.

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/pattanakit2

The man has sugar. กรณีนี้ทำไมใช้ have ไม่ได้ครับ ใครพออะธิบายได้บ้าง

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/yanpla1
yanpla1
  • 18
  • 17
  • 14
  • 55

the man เป็นเอกพจน์ ถ้าจะต้องใช้ have ต้องเปลี่ยนเป็น Men/ the men ค่ะ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย