1. Forum
  2. >
  3. Topic: Czech
  4. >
  5. "We wanted to go to Poland to…

"We wanted to go to Poland together."

Translation:Chtěly jsme spolu jet do Polska.

May 23, 2018

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Elika537807

Když se používá označení my všichni a nevíme, jestli to my zahrnuje jen divky, nebo i chlapce, používáme koncovku i, tudíž CHTĚLI, kdyby z věty bylo zřejmé, že původcem děje jsou jen děvčata, použijeme CHTĚLY. V tomto případě to nevíme-> použijeme měkké i.


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

Tato možnost je pochopitelně uznávána. My ovšem neznáme kontext (a možným kontextem tede JE, že jde pouze o dívky) a proto je správná kterákoli z možností. Klidně i střední rod Chtěla.

Navíc je třeba studentům ukázat více možností, ne pořád dokola jen jednu.

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.