1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "ใช่ ฉันพูดภาษาอังกฤษ"

"ใช่ ฉันพูดภาษาอังกฤษ"

แปลว่า:Yes, I speak English.

May 23, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/tar56445

ทำไมไม่เติม speaks


https://www.duolingo.com/profile/JiraponNop

เติม s,es ใช้กับ สรรพนามบุรุษที่ 3 เอกพจน์ครับ (he, she, it, book, dog, etc.)


https://www.duolingo.com/profile/Pimphakran

ทำไมเราถึงไม่ใส่ am คะ


https://www.duolingo.com/profile/kileli

ถ้าใส่ am ต้องเปลี่ยน speak เป็น speaking เพราะว่าถ้าใช้กริยา "be" (am, is, are)" ก่อนกริยา ต้องเติม -ing ครับ

แต่ว่า "I am speaking English" แปลว่า ฉันกำลังพูดภาษาอังกฤษอยู่

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย