"Thepolicearelookingfortheidentity."

Dịch:Cảnh sát đang tìm kiếm sự nhận dạng.

7 tháng trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/SNbDmZ
SNbDmZ
 • 25
 • 874

Cảnh sát đang nhận dạng Là cách dịch thoáng

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/hung.soge
hung.soge
 • 25
 • 10
 • 9
 • 330

Dịch thoáng một chút đi

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/lethanhhai94

Vẫn không hiểu nỗi

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguyenlinh0607

Nghe cha hieu

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Nkvhp

Polices có lúc đọc rõ ràng có âm s đằng sau mà đáp án lại là police

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lanlee5
Lanlee5
 • 25
 • 19
 • 10
 • 6
 • 9

do "-ce " trong từ police là /s/ nên bạn mới nghe vậy. mà " the police'' bản thân mang nghĩa số nhiều nên không có 'Polices'

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.