Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Vào những ngày thứ ba, cổng vào được miễn phí."

Dịch:On Tuesdays the entrance is free.

2 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dng972267

Sao trong trường hợp này lại có "the" nhỉ

2 tháng trước