"Vào những ngày thứ ba, cổng vào được miễn phí."

Dịch:On Tuesdays the entrance is free.

4 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dng972267

Sao trong trường hợp này lại có "the" nhỉ

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Minhpc
Minhpc
  • 25
  • 25
  • 16
  • 10
  • 312

Có "the" là đúng mà bạn. Nó là một cái cổng vào xác định chứ đâu phải cổng vào nào cũng miễn phí vào thứ Ba.

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.