"Chúng tôi chỉ đang đi theo một tấm bản đồ."

Dịch:We are only following a map.

6 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dinhquangt3

We are just following a map Có đúng không ad

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.