Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi chỉ đang đi theo một tấm bản đồ."

Dịch:We are only following a map.

4 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dinhquangt3

We are just following a map Có đúng không ad

4 tháng trước