"Thecollectionisatthemuseum."

Dịch:Bộ sưu tập thì ở bảo tàng.

7 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phuonglh27

Bộ sưu tập ở nhà bảo tàng

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.