"What is this river's length?"

แปลว่า:ความยาวของแม่น้ำสายนี้คืออะไร

May 25, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Sunday_F

ประโยคคำตอบประภาษาไทยไม่เป็นธรรมชาติ----มากกกกกกกกกกกกกกกกก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย