Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"กองทัพนั้นชนะการต่อสู้แล้ว"

แปลว่า:We won the battle.

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/y7Uq1
y7Uq1
  • 25
  • 505

พวกเราชนะการต่อสู้แล้ว

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/pcnplt

พวกเรา

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา