Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"พวกเรามีม้า"

แปลว่า:We have a horse.

0
2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Punch376217

ติดคุกกันทั่วหน้า

0
ตอบกลับ2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา