"A face appeared at the window."

แปลว่า:หน้าใบหนึ่งปรากฏขึ้นมาที่หน้าต่าง

May 25, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/TheMan747492

'หน้าใบหนึ่ง 'คงคิดแบบฝรั่งล่ะเนาะ ตามนั้นล่ะนะ.


https://www.duolingo.com/profile/Phatcharap11

นี่เป็นหน้าคน ไม่ใช่จาน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย