Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เขากินน้ำตาล"

แปลว่า:He eats sugar.

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Punch376217

สงสัยโดนหลายทีชอบหวานเลย

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา